PDA

View Full Version : Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo - 1,200,000blitzkrieg
11-07-2005, 09:52 AM
-11.66 27.48

http://en.wikipedia.org/wiki/Lubumbashi