This is a discussion thread for the following file:

Skjernaa (Skjern River) tour

The River Skjern (Danish: Skjern Å) is the largest river in Denmark. The river drains an area the size of approximately 10% of the entire country and is the most water rich river in Denmark. The average river discharge of water is 35 m³/second. The river drains the western part of Jutland westward of the Jutland ridge before discharging via the Skjern Å delta, which is the only river delta in Denmark, into the Ringkøbing Fjord, a bay of the North Sea near the town of Skjern. Large areas around the lower half part of the river and tributaries, to the estuary, is National park.In Danish:

Skjern Å er den største flod i Danmark. Floden afvander et areal der i størrelse svarer til omkring 10% af hele Danmark og er den mest vandrige flod i landet. Den gennemsnitlige udledning af vand er 35 m³ / sekund. Floden afvander den vestlige del af Jylland vest for den jyske højderyg, før der udmunder via Skjern Å-deltaet, som er det eneste flod delta i Danmark, i Ringkøbing Fjord, en bugt i Nordsøen nær byen Skjern. Store områder omkring den nedre halvdel af floden og bifloder, til mundingen, er nationalpark.About the "The Skjernaa river tour", "The Skjern River tour": Please note that comments in this tour/collection may tend to be mainly presented in the Danish language. Tour creator: Tom Kjeldsen, created october 2010. Recommended to be viewed as a 'Play tour' in Google Earth with terrain feature enabled.***** This file is also downloadable from the creators/uploaders site 'ge.dooley.dk' aka 'googleearthtours.tk' aka 'GEtour.tk'